Asianajotoimisto Kortelainen Oy palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä lähes kaikissa lakiasioissa.

Toimiston toiminta käsittää lainopillista neuvontaa, haastehakemusten, vastineiden, valitusten ja muiden asiakirjojen, kuten testamenttien, perukirjojen, kauppakirjojen ym. laatimista, avustamista oikeudenkäynneissä ja neuvotteluissa sekä muita asianajolliset tehtäviä.

Mikään oikeudenala ei ole toimistolle täysin vieras. Mikäli toimisto ei katso voivansta hoitaa toimeksiantoa, niin asiakasta neuvotaan yhteydenotossa alan asiantuntijaan.

Asianajotoimisto Kortelainen Oy

GSM 044 3344 727
PL 18, 04401 Järvenpää

Antti Kortelainen

Antti Kortelainen

Asianajaja Antti Kortelainen
Puhelin: 044 3344 727
Sähköposti: antti.kortelainen@aaoy.fi

Suomen Asianajajaliitto

Asianajaja Antti Kortelainen kuuluu Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Sitä koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löydätte Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.

Kustannukset

Asianajotoimiston laskutusperuste tavanomaisissa asioissa on 186,00 - 272,80 €/h (sis. ALV 24 %). Alkuneuvottelu puhelimessa on maksuton. Alkuneuvottelussa kartoitetaan oikeussuojan tarpeenne ja annetaan tarvittaessa kustannusarvio.

Tarvittaessa selvitetään, onko asiakas oikeutettu kokonaan tai osittain maksuttomaan oikeusapuun valtion varoista, tai onko hänellä oikeusturvavakuutus. Koti- ja/tai ajoneuvovakuutukseen sisältyy yleensä oikeusturvaetu, joka kattaa pääosan omista oikeudenkäyntikuluista, joskus myös muita kuluja. Voit pyytää hinta-arvion asiallesi sivuston yhteydenottolomakkeella. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.

Lähettääksesi yhteydenoton sinun tulee täyttää nimesi, asiasi ja lisäksi joko puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi.

Nimi/Name:
Puhelin/Phone: *
Sähköposti/E-mail: *
Asia/Message:

Laske yhteen 4 + 7 ja kirjoita vastaus alle
Calculate 4 + 7 and write answer below *

    * = Pakollinen kenttä/Required field

Asianajotoimisto Kortelainen Oy

GSM 044 3344 727
PL 18, 04401 Järvenpää